Detail laboratoře

Informace o organizaci vlastnící osvědčení
A-Lab.cz, s.r.o.
ič: 09314695
Masarykova 633/318, 40001 Ústí nad Labem - Bukov
tel: 607704212, fax: , mail: robert.boldis@gmail.com
zřizovatel:

Informace o laboratoři
A-Lab.cz, s.r.o.
Masarykova 633/318, 40001 Ústí nad Labem - Bukov
vedoucí: Ing. Robert Boldiš


Informace o osvědčení

U0090123020
Platnost: 13.08.2020 - 13.08.2025

Sety:
H11Vzorkování plynných škodlivin v pracovním prostředí
H07Vzorkování aerosolů v pracovním prostředí
H06Odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí
H05Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí
G01Měření slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru (ustálený hluk, proměnný hluk, vysoce impulsní hluk, vysokoenergetický impulsní hluk)
B4Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí staveb
B3Měření vláknitého prachu a tříd čistoty vnitřního prostředí staveb
G09Měření vibrací přenášených na člověka A
G07Měření hluku v pracovním prostředí B
G02Měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb (ustálený hluk, proměnný hluk)