Laboratoře autorizované pro set I11

Posouzení psychické zátěže z hlediska faktorů práce

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
PREMEDIS s.r.o.
IČ: 25441566
Laboratoř ochrany a podpory veřejného zdraví
vedoucí: MUDr. Svatava Fajfrová
L0110100716
14.04.2016-2021
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
IČ: 71009396
Oddělení fyziologie a psychologie práce
vedoucí: MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.
M0080100119
29.03.2019-2024
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce, regionální pracoviště Hradec Králové
vedoucí: MUDr. Hana Řádová, Ph.D.
K0100100216
17.02.2016-2021

Seznam autorizovaných laboratoří