Laboratoře autorizované pro set I10

Měření a posouzení tepelné zátěže

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
IČ: 71009396
Oddělení fyziologie a psychologie práce
vedoucí: MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.
M0080100119
29.03.2019-2024
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce ZÚ ÚL
vedoucí: MUDr. Hana Řádová, Ph.D.
U0190100721
14.04.2021-2026

Seznam autorizovaných laboratoří