Laboratoře autorizované pro set I09

Ergonomie pracovního místa

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
PREMEDIS s.r.o.
IČ: 25441566
Laboratoř ochrany a podpory veřejného zdraví
vedoucí: MUDr. Svatava Fajfrová
L0110100716
14.04.2016-2021
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
IČ: 71009396
Oddělení fyziologie a psychologie práce
vedoucí: MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.
M0080100119
29.03.2019-2024
ŠKODA AUTO a.s.
IČ: 00177041
Ochrana zdraví - Laboratoř ergonomie a fyziologie práce
vedoucí: MUDr. Anna Ptáčková
S0110100619
15.06.2019-2024
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce ZÚ ÚL
vedoucí: MUDr. Hana Řádová
U0100100415
15.03.2015-2020
PREVENTADO s.r.o.
IČ: 3738116
Laboratoř ergonomie a fyziologie práce
vedoucí: MUDr. Jan Brožík
Z0020100517
25.06.2017-2022
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce, regionální pracoviště Hradec Králové
vedoucí: MUDr. Hana Řádová, Ph.D.
K0100100216
17.02.2016-2021
Renturi s.r.o.
IČ: 28405757
Laboratoř ochrany a podpory veřejného zdraví Renturi s.r.o.
vedoucí: MUDr. Soňa Cisariková
M0120101517
13.12.2017-2022
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce Plzeň
vedoucí: MUDr. Alice Langhammerová
F0100101417
13.12.2017-2022
FYZLAB - laboratoř fyziologie práce s.r.o.
IČ: 4741242
FYZLAB - laboratoř fyziologie práce s.r.o.
vedoucí: MUDr. Michal Večerek
M0050111219
25.10.2019-2024
CIE consulting s.r.o.
IČ: 4999746
CIE consulting s.r.o.
vedoucí: MUDr. Vendulka Machartová
F0040101019
20.08.2019-2021

Seznam autorizovaných laboratoří