Laboratoře autorizované pro set I08

Měření a posouzení lokální svalové zátěže

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Staff Advance s.r.o.
IČ: 28853890
Laboratoř ochrany a podpory veřejného zdraví
vedoucí: MUDr. Svatava Fajfrová
L0170100621
14.04.2021-2026
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
IČ: 71009396
Oddělení fyziologie a psychologie práce
vedoucí: MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.
M0080100119
29.03.2019-2024
ŠKODA AUTO a.s.
IČ: 00177041
Ochrana zdraví - Laboratoř ergonomie a fyziologie práce
vedoucí: MUDr. Libuše Housová
S0110100619
15.06.2019-2024
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce ZÚ ÚL
vedoucí: MUDr. Hana Řádová
U0110123720
21.12.2020-2025
PREVENTADO s.r.o.
IČ: 3738116
Laboratoř ergonomie a fyziologie práce
vedoucí: Mgr. Radim Pektor
Z0170100522
25.06.2022-2027
Renturi s.r.o.
IČ: 28405757
Laboratoř ochrany a podpory veřejného zdraví Renturi s.r.o.
vedoucí: MUDr. Danica Henčeková, Ph.D.
M0090100519
12.05.2019-2024
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce Plzeň
vedoucí: MUDr. Alice Langhammerová
F0100101417
13.12.2017-2022
FYZLAB - laboratoř fyziologie práce s.r.o.
IČ: 4741242
FYZLAB - laboratoř fyziologie práce s.r.o.
vedoucí: MUDr. Michal Večerek
M0050111219
25.10.2019-2024
XR Institute s.r.o.
IČ: 4999746
Laboratoř ergonomie a ochrany zdraví při práci
vedoucí: Ing. Martin Kába, Ph.D.
F0050101521
20.08.2021-2026
BZ LAB s.r.o.
IČ: 8500932
Laboratoř hygieny práce
vedoucí: Mgr. Zdeněk Bušina
C0080123520
12.10.2020-2022
Medilam ergonomics s.r.o.
IČ: 08299471
Laboratoř fyziologie práce, ergonomie a fyzikálních faktorů
vedoucí: Mgr. Martina Bílková
M0100123620
01.12.2020-2022
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce ZÚ ÚL
vedoucí: MUDr. Alice Langhammerová
U0190100721
14.04.2021-2026

Seznam autorizovaných laboratoří