Laboratoře autorizované pro set I07x

Měření a pozouzení celkové fyzické zátěže

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce ZÚ ÚL
vedoucí: MUDr. Hana Řádová, Ph.D.
U0190100721
14.04.2021-2026

Seznam autorizovaných laboratoří