Laboratoře autorizované pro set I06

Vyšetření biomarkerů vnímavosti (citlivosti)–genetický polymorfismus

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří