Laboratoře autorizované pro set I02

Vyšetření anorganických ukazatelů v moči anebo krvi

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří