Laboratoře autorizované pro set I01

Vyšetření organických ukazatelů v moči anebo krvi

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří