Laboratoře autorizované pro set H11

Vzorkování plynných škodlivin v pracovním prostředí

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
SPOLANA s.r.o.
IČ: 45147787
Laboratoř ovzduší
vedoucí: Ing. Milan Matoušek
S0010100917
18.08.2017-2022

Seznam autorizovaných laboratoří