Laboratoře autorizované pro set H06

Odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
OKD, a.s., Důlní závod 3,Staříč
IČ: 26863154
Laboratoř pro odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí, Útlum - Jih
vedoucí: Ing. Zdeněk Potenský
M0160101316
30.05.2016-2021
OKD, a.s.
IČ: 26863154
Centrální laboratoř pro odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí
vedoucí: Ing. Štefan Pieron
M0130100916
30.05.2016-2021
PRECHEZA a.s. Přerov
IČ: 26872307
Centrální laboratoře - Laboratoř životního prostředí
vedoucí: Ing. Zdeněk Konvička
O0080101916
17.12.2016-2021
SPOLANA s.r.o.
IČ: 45147787
Laboratoř ovzduší
vedoucí: Ing. Milan Matoušek
S0010100917
18.08.2017-2022
Ecoprogress, a. s.
IČ: 27293912
Zkušební laboratoř měření prašnosti
vedoucí: Ing. Václav Píša
U0110100215
12.01.2015-2020

Seznam autorizovaných laboratoří