Laboratoře autorizované pro set H06

Odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
DIAMO státní podnik, odštěpný závod DARKOV
IČ: 05979277
Laboratoř pro odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí, Útlum -Jih
vedoucí: Ing. Zdeněk Potenský
M0200101121
30.05.2021-2026
PRECHEZA a.s. Přerov
IČ: 26872307
Centrální laboratoře - Laboratoř životního prostředí
vedoucí: Ing. Zdeněk Konvička
O0080101916
17.12.2016-2021
SPOLANA s.r.o.
IČ: 45147787
Laboratoř ovzduší
vedoucí: Ing. Milan Matoušek
S0010100917
18.08.2017-2022
Ecoprogress, a. s.
IČ: 27293912
Zkušební laboratoř měření prašnosti
vedoucí: Ing. Eva Gulíková
U0100100120
12.01.2020-2025
A-Lab.cz, s.r.o.
IČ: 09314695
A-Lab.cz, s.r.o.
vedoucí: Ing. Robert Boldiš
U0090123020
13.08.2020-2025
OKD, a.s.
IČ: 05979277
Laboratoř prašnosti
vedoucí: Ing. Štefan Pieron
M0180100821
30.05.2021-2026

Seznam autorizovaných laboratoří