Laboratoře autorizované pro set H05

Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
OKD, a.s., DZ 1
IČ: 26863154
Laboratoř mikroklimatu Závodu Dolu Karviná, lokalita ČSA
vedoucí: Ing. Pavel Molnári
M0090102016
08.12.2016-2021
OKD, a.s., DZ 2
IČ: 26863154
Laboratoř mikroklimatu OKD, A.S. ČSM
vedoucí: Ing. Petr Vavrečka
M0110100117
07.04.2017-2022
Ing. Ivan Horák - MONITORING
IČ: 10188886
Ing. Ivan Horák - Monitoring
vedoucí: Ing. Ivan Horák
A0020100518
23.07.2018-2023
Ecoprogress, a. s.
IČ: 27293912
Zkušební laboratoř měření prašnosti
vedoucí: Ing. Eva Gulíková
U0100100120
12.01.2020-2025
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
IČ: 71009396
Oddělení fyziologie a psychologie práce
vedoucí: MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.
M0080100119
29.03.2019-2024
BLOCK a. s.
IČ: 18055168
Odbor analýz, měření a testování (Odbor AMT)
vedoucí: Ing. Miroslav Mík
A0150100121
04.02.2021-2026
A-Lab.cz, s.r.o.
IČ: 09314695
A-Lab.cz, s.r.o.
vedoucí: Ing. Robert Boldiš
U0090123020
13.08.2020-2025
DIAMO,státní podnik, odštěpný závod DARKOV
IČ: 5979277
Laboratoř pro zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí
vedoucí: Ing. Vladimír Lepík
M0010101021
30.05.2021-2026
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Laboratoř fyziologie práce ZÚ ÚL
vedoucí: MUDr. Hana Řádová, Ph.D.
U0190100721
14.04.2021-2026

Seznam autorizovaných laboratoří