Laboratoře autorizované pro set H02

Zjišťování a měření parametrů umělého osvětlení v pracovním prostředí vyjma jasu

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Renturi s.r.o.
IČ: 28405757
Laboratoř ochrany a podpory veřejného zdraví Renturi s.r.o.
vedoucí: MUDr. Danica Henčeková, Ph.D.
M0080111419
29.11.2019-2021

Seznam autorizovaných laboratoří