Laboratoře autorizované pro set G15

Měření parametrů elektromagnetického záření laserů pracujících na frekvenci do 1,7 . 1015 Hz

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří