Laboratoře autorizované pro set G13

Zjišťování a měření parametrů elektromagnetického záření v rozsahu frekvencí od 100 kHz do 300 GHz (radiofrekvenčního záření)

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří