Laboratoře autorizované pro set G11

Měření vibrací přenášených na člověka C

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
THLUK s.r.o.
IČ: 7677863
THLUK s.r.o.
vedoucí: Ing. Tomáš Klaus
K0040101621
16.09.2021-2026

Seznam autorizovaných laboratoří