Laboratoře autorizované pro set G09

Měření vibrací přenášených na člověka A

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
A-Lab.cz, s.r.o.
IČ: 09314695
A-Lab.cz, s.r.o.
vedoucí: Ing. Robert Boldiš
U0090123020
13.08.2020-2025

Seznam autorizovaných laboratoří