Laboratoře autorizované pro set G08

Měření hluku v pracovním prostředí C

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
PRECHEZA a.s. Přerov
IČ: 26872307
Centrální laboratoře - Laboratoř životního prostředí
vedoucí: Ing. Zdeněk Konvička
O0080101916
17.12.2016-2021
MERTL AKUSTIKA s.r.o.
IČ: 27633356
MERTL AKUSTIKA s.r.o.
vedoucí: Ing. Miloš Mertl
A0040100818
25.10.2018-2023
Ing. Petr Jurtin
IČ: 74095170
Ing. Petr Jurtin-AMETRIS
vedoucí: Ing. Petr Jurtin
U0060101117
24.09.2017-2022
Renturi s.r.o.
IČ: 28405757
Laboratoř ochrany a podpory veřejného zdraví Renturi s.r.o.
vedoucí: MUDr. Danica Henčeková, Ph.D.
M0080111419
29.11.2019-2021
SONUM Czech s.r.o.
IČ: 27415252
SONUM akustická laboratoř
vedoucí: Pavel Král
A0020122920
01.08.2020-2025
THLUK s.r.o.
IČ: 7677863
THLUK s.r.o.
vedoucí: Ing. Tomáš Klaus
K0040101621
16.09.2021-2026

Seznam autorizovaných laboratoří