Laboratoře autorizované pro set G06

Měření hluku v pracovním prostředí A

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Marvelab s.r.o.
IČ: 9090851
Marvelab s.r.o.
vedoucí: Ing. Pavel Turek
J0060122820
19.06.2020-2022

Seznam autorizovaných laboratoří