Laboratoře autorizované pro set F3

Vyšetření pokrmů na přítomnost bakteriálních toxinů a mykotoxinů

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří