Laboratoře autorizované pro set F2

Vyšetření mikrobiologické nezávadnosti pokrmů

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří