Laboratoře autorizované pro set F1

Odběry vzorků pro vyšetření zdravotní nezávadnosti pokrmů

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří