Laboratoře autorizované pro set E6

Kontrola sterilizačního procesu sterilizátorů pomocí fyzikálních parametrů sterilizace, biologických a nebiologických indikátorů sterilizace

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Oddělení mikrobiolobického monitoringu
vedoucí: Bc. Daniela Freigangová
U0010100915
24.08.2015-2020
Laboratoře Mikrochem a.s.
IČ: 60777907
Laboratoře Mikrochem a.s., pracoviště 03 Šumperk
vedoucí: MUDr. Vlasta Vorderwinklerová
O0030100815
04.06.2015-2020
Laboratoř MORAVA s.r.o.
IČ: 25399951
Laboratoř MORAVA s.r.o.
vedoucí: RNDr.Boleslav Otipka
M0020100515
22.05.2015-2020
IFCOR- KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
IČ: 25565025
IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. Laboratoř pro kontrolu účinnosti sterilizátorů
vedoucí: MUDr. Dana Krčková
C0080100416
25.02.2016-2021
Chemila, spol. s.r.o.
IČ: 25304518
Chemická a mikrobiologická laboratoř
vedoucí: Ing. Jana Šlitrová
C0150100316
07.02.2016-2021
Hygienické a ekologické laboratoře s.r.o.
IČ: 06616861
Hygienické a ekologické laboratoře Cheb
vedoucí: RNDr. Pavel Vanoušek
H0090100616
16.04.2016-2021
synlab czech s.r.o.
IČ: 49688804
Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873-sekce mikrobiologie
vedoucí: RNDr. Eva Uhlířová
C0060101716
02.10.2016-2021
LABTECH s.r.o.
IČ: 44014643
Zkušební laboratoře LABTECH s.r.o.
vedoucí: Ing. Jiří Míka
C0120100516
21.02.2016-2021

Seznam autorizovaných laboratoří