Laboratoře autorizované pro set E6

Kontrola sterilizačního procesu sterilizátorů pomocí fyzikálních parametrů sterilizace, biologických a nebiologických indikátorů sterilizace

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Oddělení mikrobiolobického monitoringu
vedoucí: Bc. Daniela Freigangová
U0030123220
24.08.2020-2025
Laboratoře Mikrochem a.s.
IČ: 60777907
Laboratoře Mikrochem a.s., pracoviště 03 Šumperk
vedoucí: MUDr. Vlasta Vorderwinklerová
O0120122320
04.06.2020-2025
Laboratoř MORAVA s.r.o.
IČ: 25399951
Laboratoř MORAVA s.r.o.
vedoucí: RNDr.Boleslav Otipka
M0140122420
22.05.2020-2025
IFCOR- KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
IČ: 25565025
IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. Laboratoř pro kontrolu účinnosti sterilizátorů
vedoucí: MUDr. Dana Krčková
C0120100321
25.02.2021-2026
Chemila, spol. s.r.o.
IČ: 25304518
Chemická a mikrobiologická laboratoř
vedoucí: Ing. Jana Šlitrová
C0130100221
07.02.2021-2026
Hygienické a ekologické laboratoře s.r.o.
IČ: 06616861
Hygienické a ekologické laboratoře Cheb
vedoucí: Ing. Petra Marková
H0160100521
15.04.2021-2026
synlab czech s.r.o.
IČ: 49688804
Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873-sekce mikrobiologie
vedoucí: RNDr. Eva Uhlířová
C0080101721
02.10.2021-2026
LABTECH s.r.o.
IČ: 44014643
Zkušební laboratoře LABTECH s.r.o.
vedoucí: RNDr. Miloslav Nechvátal
J0110100421
21.02.2021-2026

Seznam autorizovaných laboratoří