Laboratoře autorizované pro set E5

Kontrola dezinfekční účinnosti dezinfekčních přístrojů biologickými a nebiologickými indikátory

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Oddělení mikrobiolobického monitoringu
vedoucí: Bc. Daniela Freigangová
U0030123220
24.08.2020-2025

Seznam autorizovaných laboratoří