Laboratoře autorizované pro set E3

Kontrola účinnosti používaných dezinfekčních prostředků chemickými metodami

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří