Laboratoře autorizované pro set E2

Kontrola účinnosti používaných dezinfekčních prostředků mikrobiologickou metodou

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Oddělení mikrobiolobického monitoringu
vedoucí: Bc. Daniela Freigangová
U0010100915
24.08.2015-2020

Seznam autorizovaných laboratoří