Laboratoře autorizované pro set E1

Kontrola účinnosti prováděné dezinfekce povrchů , předmětů nebo rukou personálu pomocí stěrů, otisků a oplachů

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Oddělení mikrobiolobického monitoringu
vedoucí: Bc. Daniela Freigangová
U0030123220
24.08.2020-2025
VAKOS XT a.s.
IČ: 256561800
Odběrová laboratoř CBRNe - Vakos XT a.s.
vedoucí: Karel Lehmert, PhD.
A0090111319
27.09.2019-2021

Seznam autorizovaných laboratoří