Laboratoře autorizované pro set D3

Odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ: 47910381
Laboratoř Divize 2 - Zkušebnictví
vedoucí: Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
Z0080101017
16.08.2017-2022

Seznam autorizovaných laboratoří