Laboratoře autorizované pro set D1

Odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
LABTECH s.r.o.
IČ: 44014643
Zkušební laboratoře LABTECH s.r.o.
vedoucí: RNDr. Miloslav Nechvátal
J0070101816
01.11.2016-2021

Seznam autorizovaných laboratoří