Laboratoře autorizované pro set C2

Odběr vzorků a vyšetření parazitární kontaminace písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří