Laboratoře autorizované pro set B6

Zjišťování a měření parametrů umělého osvětlení vnitřního prostředí staveb vyjma jasu

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Ing. Čestmír Tschauder
IČ: 49053914
Laboratoř pro měření osvětlení
vedoucí: Ing. Čestmír Tschauder
J0050100918
18.10.2018-2023

Seznam autorizovaných laboratoří