Laboratoře autorizované pro set B4

Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí staveb

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Ecoprogress, a. s.
IČ: 27293912
Zkušební laboratoř měření prašnosti
vedoucí: Ing. Václav Píša
U0110100215
12.01.2015-2020
BLOCK a. s.
IČ: 18055168
Odbor analýz, měření a testování (Odbor AMT)
vedoucí: Ing. Miroslav Mík
A0070100116
04.02.2016-2021

Seznam autorizovaných laboratoří