Laboratoře autorizované pro set B4

Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí staveb

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Ecoprogress, a. s.
IČ: 27293912
Zkušební laboratoř měření prašnosti
vedoucí: Ing. Eva Gulíková
U0100100120
12.01.2020-2025
BLOCK a. s.
IČ: 18055168
Odbor analýz, měření a testování (Odbor AMT)
vedoucí: Ing. Miroslav Mík
A0150100121
04.02.2021-2026
A-Lab.cz, s.r.o.
IČ: 09314695
A-Lab.cz, s.r.o.
vedoucí: Ing. Robert Boldiš
U0090123020
13.08.2020-2025

Seznam autorizovaných laboratoří