Laboratoře autorizované pro set B3

Měření vláknitého prachu a tříd čistoty vnitřního prostředí staveb

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
BLOCK a. s.
IČ: 18055168
Odbor analýz, měření a testování (Odbor AMT)
vedoucí: Ing. Miroslav Mík
A0070100116
04.02.2016-2021
Klimatis Zlín spol. s.r.o.
IČ: 60703946
Laboratoř Klimatis Zlín
vedoucí: Ing. René Horák
Z0070100717
24.07.2017-2019

Seznam autorizovaných laboratoří