Laboratoře autorizované pro set B3

Měření vláknitého prachu a tříd čistoty vnitřního prostředí staveb

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
BLOCK a. s.
IČ: 18055168
Odbor analýz, měření a testování (Odbor AMT)
vedoucí: Ing. Miroslav Mík
A0150100121
04.02.2021-2026
Klimatis Zlín spol. s.r.o.
IČ: 60703946
Laboratoř Klimatis Zlín
vedoucí: Ing. René Horák
Z0020100819
24.07.2019-2024
A-Lab.cz, s.r.o.
IČ: 09314695
A-Lab.cz, s.r.o.
vedoucí: Ing. Robert Boldiš
U0090123020
13.08.2020-2025

Seznam autorizovaných laboratoří