Laboratoře autorizované pro set B2

Měření prašnosti a chemických látek ve vnitřním prostředí staveb

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří