Laboratoře autorizované pro set B1

Vyšetření biologických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří