Laboratoře autorizované pro set A4

Odběr vzorků a vyšetření jakosti vody v umělých koupalištích a saunách a v jejich zdrojích

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří