Laboratoře autorizované pro set A3

Odběr vzorků a vyšetření jakosti vody v koupalištích ve volné přírodě

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří