Laboratoře autorizované pro set A2

Odběr vzorků a vyšetření jakosti pitné a teplé vody v rozsahu úplného rozboru

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení

Seznam autorizovaných laboratoří