Laboratoře autorizované pro set A1

Odběr vzorků a vyšetření stálosti jakosti pitné vody v rozsahu kráceného rozboru

Organizace vlastnící osvědčení Laboratoř Číslo osvědčení
Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1,160 00 Praha 6, Agentura voj.zdravotnictví, VZÚ
IČ: 60162694
Vojenský zdravotní ústav, Oddělení hygienických laboratoří
vedoucí: MVDr. Ing. Karel Fučík
A0090100115
01.03.2015-2020

Seznam autorizovaných laboratoří