Program zvyšování kvality ve zdravotnictví
Registr klinických laboratoří

Údaje uvedené v registru jsou ve správě a odborné garanci NASKL ČLS JEP ( více viz www.naskl.cz ).

vyberte které informace chcete vyhledávat

Seznam organizací pod které spadají registrované laboratoře Seznam laboratoří
Hledá podle názvu organizace, adresy organizace, IČ, IČP, názvu laboratoře, adresy laboratoře, statutárního zástupce a vedoucího laboratoře
Poslední aktualizace 11.10.2023 20:55

ZOBRAZIT VZOR OSVĚDČENÍ

Preambule Registru klinických laboratoří

Registr klinických laboratoří (dále Registr) je nástroj používaný v oblasti zdravotnictví pro evidenci a podporu klinických laboratoří, které se dobrovolně hlásí k projektu zvyšování kvality práce klinických laboratoří v rámci Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví , garantovaného Ministerstvem zdravotnictví.

Klinická laboratoř se dobrovolným vstupem do registru stává registrovanou klinickou laboratoří (dále registrovaná laboratoř).

Pracovníci registrované laboratoře se zavazují kontinuálně zvyšovat svou odbornou úroveň a přispívat k rozvoji laboratorní medicíny a pozitivně ovlivňovat úroveň zdravotní péče ve svém zdravotnickém zařízení a příslušném regionu.

Pracovníci registrované laboratoře deklarují ochotu prokázat pomocí měřitelných, vyhodnotitelných a na místě ověřitelných kriterií svůj příspěvek ke zvyšování kvality zdravotní péče.

Registrovaná laboratoř získává časově omezené osvědčení o vstupu do Registru, přístup k informacím o procesech zvyšování kvality,  stupňovitě udělované (časově omezené) certifikáty po splnění požadavků na kontinuální zvyšování kvality a může využívat poradenské orgány a příslušné služby odborných společností  JEP.